Yönetim ve Sistem

Kurumsal İhtiyaç Analizi

Gelecek Çalıştayı (Arama Konferansı)

Organizasyon Yapılandırma

Stratejik Planlama

Kurum Kültürü Çalışması

Sistem Kitapçığı Oluşturma ve Revizyonu

Aile Anayasası

Birebir Yönetim Danışmanlığı

İş Planı Hazırlama

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizi

Organizasyon Şeması Yapılandırma

Görev Tanımları Oluşturma ve Revizyonu

Yetkinlik Setinin Oluşturulması

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama

Oryantasyon Programı Oluşturulması

Ücret Sistemi Oluşturma ve Revizyonu

Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma ve Revizyonu

Kariyer Yönetim Sistemi Oluşturma ve Revizyonu

Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları

İnsan Kaynakları Prosedürlerinin Oluşturulması ve Revizyonu

Finansal Yönetim

Fizibilite ve Yatırım Analizi

Finansal Planlama

Bütçe Yönetimi

Gelir-Gider ve Nakit Akış Analizi

Maliyet ve Karlılık Analizi

Yatırım Yönetimi

Risk Yönetimi

Pazarlama ve Satış Yönetimi

Kurumsal Kimlik Oluşturma ve Revizyonu

Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve Pazarlama Planı Oluşturma

Kanal Organizasyonu

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Marka Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Kıyaslama (Benchmarking)

Satış Süreçleri İyileştirme

Üretim/Hizmet Yönetimi

Üretim/Hizmet İhtiyaç Analizi

Üretim/Hizmet Süreçleri İyileştirme

Üretim Planlama

Yalın Üretim

İstatistiksel Süreç Kontrolü

İş ve Zaman Etüdü

Kapasite Planlama

Değer Akış Haritalama (VSM)

Standardizasyon

5S

Kaizen

SMED

QC Story/QRQC/Poka YOKE/ A3 Analizi

Diğer Danışmanlık Çalışmalarımız

Kurum Üniversitesi (Şirket Akademisi) Kurulumu ve Geliştirilmesi

Kurum İçi Koçluk Sistemi Tasarımı

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Kurumları Yönetimi

Oryantasyon Oyunu «CEO Olmak» Lisanslaması ve Danışmanlığı

Toplantı Yönetimi

Yenilikçi Kamu Hizmetleri Tasarımı

Sunum Tasarımı

İçerik Danışmanlığı

Gizli Müşteri/ Çalışan Çalışması

Bireysel Kariyer Danışmanlığı