F.A AKADEMİ ;

Verdiğimiz Seminerler öncesi ihtiyaç analizi, seminer sonrasında değerlendirme anketleri, belirli periyotlarda yapılan davranış değişikliği izleme çalışmaları ile verdiğimiz seminerlerin, en etkin biçimde, bireylerin iş ve sosyal yaşamına adapte edilerek, davranış değişikliğine dönüşmesini ve bu gelişim ile değişimin şirket performansına yansımasını sağlıyoruz. Kurumsal eğitimler sonrası davranış değişikliklerini ölçmek, seminer verilen konularla ilgili yeniliklerden ve değişimlerden müşterilerimizin de faydalanmasını sağlamak, seminer sonrası ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları tespit etmek ve bu konularla ilgili destek hizmetleri sağlamak amacı ile seminer sonrası çeşitli izleme ve destekleme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda, eğitimlerden sonra katılımcılarımıza eğitim konuları ile ilgili makaleler, sunumlar, hikayeler göndererek eğitim bilgilerini taze tutuyoruz.

EKİBİMİZ