hayatımızın en önemli kısmı olan iş
hayatımızın konuların başında en önemlisi olan , çalışan verimliliği geliyor.
Çalışan verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri ise,  EĞİTİM.
Çalışanların düzenli aralıklarla eğitime tabi tutulması ve kendilerini
geliştirilmelerinin sağlanması,  çalışan verimliliği açısından oldukça
önemli bir unsur. Çalışan verimliliğini arttırmak ise, iş hayatında eğitim ile
sağlanabilir.

Büyük ölçekli ve ulusal düzeye ulaşmış
şirketlerde ,  çalışanlar işe başlamadan yapacağı işin zorluğuna göre,
 eğitime tabi tutulur. Bu eğitim sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiği,
davranış şekilleri, müşteriyle diyalogları konularında gerekli bilgiler
sağlanır. Bu şekilde tecrübesizlikten kaynaklanan,  bazı hataları yapması
yapmasının önüne geçilmiş olunur. Bu sayede çalışan da işi hakkında detaylı
şekilde bilgi edinmiş olur. İlk günlerdeki hata yaparım korkusunu, ürkekliği
üzerinden atmış olur. Tabii bu eğitimlerin belirli maliyetleri vardır. Ama geri
dönüşler ve verimliliğe katkıları açısından değerlendirildiğinde,  bu
maliyetler aslında işletmelerin karları haline gelmektedir.

İş hayatında eğitim işini önemseyen,
çalışanlarına eğitim veren şirketler yanında,  bu işe önem vermeyen de
birçok şirket görüyoruz. Bu şirketler genelde büyük olmayan ya da eğitime para
harcamayı gereksiz gören firmalar. Ama bu şirketlerin kaçırdıkları birkaç husus
var:

 Eğitim
almayan bir  çalışan her zaman daha fazla
maliyetlidir. Kendi konusunda yapacağı hataların toplam bedeli,  eğitimin
maliyeti karşısında çok daha yüksek olacaktır.

Şöyle devam edelim  : “Aynı nehirde 2 kere yıkanılmaz” sözünün
geçerliliğinin giderek arttığı bir dönemdeyiz. Dünya özellikle bilgi
teknolojilerindeki hızlı büyüme sayesinde baş döndürücü bir hızla değişmekte.
Ve bu değişime uyum sağlayamayanlar hızla geri düşmeye başladılar.

Örneğin : amazon.com adlı site açıldığında,  Amerika’daki 2 büyük kitap
satıcı firma internetin önemi kabul etmeyip, bu konuda çalışma yapmadılar. Diğer
rakiplerine göre oldukça fazla zor durumda kaldılar.Bir örnek daha
ekleyebiliriz :Sektörün liderlerinden olan 
Nokia’nın Pazar koşullarını kabul etmeyip Eğitim ve Ar-Ge’ye  önem vermemesi yüzünden kötüye gidişi de
kaçınılmaz olmuştur.

Eğitim veren  şirketleri,
 çalışanlar daha fazla sahiplenir. Çünkü çalışanın kafasında,
 geleceğe dair belirsizlikler vardır. Eğitim veren şirket,
 çalışanların gelecek planlarına katkıda bulunur ve onları geliştirir. Bu
da onların bağlılığını arttırır.

İş hayatında eğitim işletmeler için,
 hayati derecede önemli. Çünkü işletmeleri yükseğe çıkaran ya da aşağı
düşüren makineler, binalar değil,  insan kaynağıdır. Bu insan kaynağını
nasıl değerlendirirseniz,  ona göre verim alırsınız. Onlara emek verip,
gelişimlerine katkı sağlarsanız,  aslında şirketinizin geleceği için
önemli işler yapmış olur, kendi geleceğinizi kurtarmış olursunuz.

O yüzden bu işin bilincinde olmayan şirket
sahiplerine eğitimi önemsemelerini, çalışanları yetiştirmelerini öneriyorum. İş
hayatında eğitim için gerekli önemi verirseniz, sürekli dışarıdan kalifiye adam
aramak zorunda kalmazsınız. Kendi kadrolarınızı kendiniz yetiştirir,  daha
hızlı gelişme gösterirsiniz.

Kaçınılmaz motto :  EĞİTİM ŞART.

Sevgiler